X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد

X بستن تبليغات
X بستن تبليغات
سوالات رشته جغرافیا


         دانلود نمونه سوالات آزمونهای امتحانی رشته های دانشگاهی و کنکورها و پیام نور و کارشناسی ارشد و متوسطه و نهایی و تیزهوشان

سوالات و پاسخنامه درس نقشه برداری نقشه برداری 1 مقدماتی رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92

سوالات و پاسخنامه درس نقشه برداری نقشه برداری 1 مقدماتی رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 نمونه سوال + پاسخنامه درس نقشه برداری نقشه برداری 1 مقدماتی (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

دانلود - 2000 تومان

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,

1395/10/29 ,21:38 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

سوالات و پاسخنامه درس مبانی هیدرولوژی هیدرولوژی کاربردی رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام ن

سوالات و پاسخنامه درس مبانی هیدرولوژی هیدرولوژی کاربردی رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نورنمونه سوال + پاسخنامه درس مبانی هیدرولوژی هیدرولوژی کاربردی (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

دانلود - 2000 تومان

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,

1395/10/19 ,21:38 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

سوالات و پاسخنامه درس مبانی ژئومورفولوژی رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

سوالات و پاسخنامه درس مبانی ژئومورفولوژی رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نورنمونه سوال + پاسخنامه درس مبانی ژئومورفولوژی (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

دانلود - 2000 تومان

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,

1395/10/9 ,21:38 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

سوالات و پاسخنامه درس آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

سوالات و پاسخنامه درس آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نورنمونه سوال + پاسخنامه درس آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

دانلود - 2000 تومان

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,

1395/9/29 ,21:38 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

نمونه سوالات و پاسخنامه درس آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام

نمونه سوالات و پاسخنامه درس آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نورنمونه سوال + پاسخنامه درس آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

دانلود - 2000 تومان

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,

1394/6/21 ,08:38 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

نمونه سوالات و پاسخنامه درس اقلیم شناسی دینامیک رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات و پاسخنامه درس اقلیم شناسی دینامیک رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نورنمونه سوال + پاسخنامه درس اقلیم شناسی دینامیک (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

دانلود - 2000 تومان

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,

1394/6/19 ,08:38 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

نمونه سوالات و پاسخنامه درس جغرافیای اقتصادی ایران رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات و پاسخنامه درس جغرافیای اقتصادی ایران رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نورنمونه سوال + پاسخنامه درس جغرافیای اقتصادی ایران (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

دانلود - 2000 تومان

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,

1394/6/17 ,08:38 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

نمونه سوالات و پاسخنامه درس جغرافیای جمعیت ایران رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات و پاسخنامه درس جغرافیای جمعیت ایران رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نورنمونه سوال + پاسخنامه درس جغرافیای جمعیت ایران (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

دانلود - 2000 تومان

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,

1394/6/15 ,08:38 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

نمونه سوالات و پاسخنامه درس جغرافیای روستایی ایران رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات و پاسخنامه درس جغرافیای روستایی ایران رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نورنمونه سوال + پاسخنامه درس جغرافیای روستایی ایران (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

دانلود - 2000 تومان

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,

1394/6/13 ,07:38 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

نمونه سوالات و پاسخنامه درس جغرافیای سیاسی ایران رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات و پاسخنامه درس جغرافیای سیاسی ایران رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور
نمونه سوال + پاسخنامه درس جغرافیای سیاسی ایران (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

دانلود - 2000 تومان

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,

1394/6/11 ,08:39 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

نمونه سوالات و پاسخنامه درس ریاضیات ۲ ریاضیات پیشرفته رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نو

نمونه سوالات و پاسخنامه درس ریاضیات ۲ ریاضیات پیشرفته  رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نورنمونه سوال + پاسخنامه درس ریاضیات ۲ ریاضیات پیشرفته (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

دانلود - 2000 تومان

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,

1394/6/9 ,08:39 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

نمونه سوالات و پاسخنامه درس ریاضیات ۱ ریاضیات مقدماتی رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات و پاسخنامه درس ریاضیات ۱ ریاضیات مقدماتی رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور


نمونه سوال + پاسخنامه درس ریاضیات ۱ ریاضیات مقدماتی (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

دانلود - 2000 تومان

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,

1394/6/7 ,08:39 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانش

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نورنمونه سوال + پاسخنامه درس زبان تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

دانلود - 2000 تومان

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,

1394/6/5 ,08:39 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

نمونه سوالات و پاسخنامه درس ژئومورفولوژی اقلیمی رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات و پاسخنامه درس ژئومورفولوژی اقلیمی رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور


نمونه سوال + پاسخنامه درس ژئومورفولوژی اقلیمی (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

دانلود - 2000 تومان

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,

1394/6/3 ,08:38 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

نمونه سوال + پاسخنامه درس کاربرد آمار و احتمالات در برنامه ریزی شهری (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92

نمونه سوالات و پاسخنامه درس کاربرد آمار و احتمالات در برنامه ریزی شهری رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نورنمونه سوال + پاسخنامه درس کاربرد آمار و احتمالات در برنامه ریزی شهری (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

دانلود - 2000 تومان

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,

1394/6/1 ,08:38 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

نمونه سوالات و پاسخنامه درس کارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه

نمونه سوالات و پاسخنامه درس کارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نورنمونه سوال + پاسخنامه درس کارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

دانلود - 2000 تومان

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,

1394/5/31 ,08:39 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

نمونه سوالات و پاسخنامه درس مبانی جغرافیای جمعیت مبانی جمعیت شناسی (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92 د

نمونه سوالات و پاسخنامه درس مبانی جغرافیای جمعیت مبانی جمعیت شناسی (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نورنمونه سوال + پاسخنامه درس مبانی جغرافیای جمعیت مبانی جمعیت شناسی (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

دانلود - 2000 تومان

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,

1394/5/30 ,14:39 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

نمونه سوالات و پاسخنامه درس مبانی جغرافیای روستایی رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات و پاسخنامه درس مبانی جغرافیای روستایی رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نورنمونه سوال + پاسخنامه درس مبانی جغرافیای روستایی (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

دانلود - 2000 تومان

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,

1394/5/30 ,08:38 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

نمونه سوالات پاسخنامه درس مبانی ژئومورفولوژی 2 دینامیک رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام

نمونه سوالات پاسخنامه درس مبانی ژئومورفولوژی 2 دینامیک رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور
نمونه سوال + پاسخنامه درس مبانی ژئومورفولوژی 2 دینامیک (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

دانلود - 2000 تومان

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,

1394/5/29 ,21:39 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

نمونه سوالات و پاسخنامه درس مبانی ژئومورفولوژی رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات و پاسخنامه درس مبانی ژئومورفولوژی رشته جغرافیا نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نورنمونه سوال + پاسخنامه درس مبانی ژئومورفولوژی (رشته جغرافیا) نیمسال دوم 93-92 دانشگاه پیام نور

دانلود - 2000 تومان

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,

1394/5/29 ,14:38 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ